Shirataki

เส้นแคลอรี่ต่ำ Shirataki

เส้น Shirataki อีกหนึ่งอาหารชนิดเส้นแคลอรี่ต่ำของญี่ปุ่น ซึ่งใช้เนื้อบุกในการทำเส้น ลักษณะของเส้น Shirataki จะคล้ายกับเส้นขนมจีนในบ้านเราแต่จะมีความใสขุ่นมากกว่า นุ่มแต่มีความเด้งอยู่ในตัว Read More »

Scroll to top
X