เงื่อนไขการให้บริการ

  • เวลาให้บริการปกติตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ของทุกวัน
  • ภาพผลิตภัณฑ์ ภาชนะ และการตกแต่งที่ปรากฏในเว็บไซต์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • กรุณาชำระค่าอาหารเป็นเงินสด หรือชำระด้วยบัตรเครดิตวีซ่าทุกธนาคาร (Visa Card)
  • รายละเอียดต่างๆและเงื่อนไขทุกข้อด้านบน สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทุกรายการอาหาร และรายการโปรโมชั่นต่างๆ เงื่อนไขการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ ไม่ได้เป็นการยืนยันว่ามีสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ จะมีครบทุกรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์
Scroll to top
X